Landbouwwerken


De landbouw heeft, meer nog dan vele andere sectoren, een turbulente evolutie doorgemaakt.

Ogenschijnlijk simpele bezigheden als gras maaien, ploegen en mest voeren zijn niet alleen gemechaniseerd,
ze vragen ook om specifieke apparatuur.

Frezen, zaaien, maïs hakselen: wie zweert bij oude methoden geraakt hopeloos achterop en moet
uiteindelijk afhaken.


Wij hebben van meet af aan de tendensen op de voet gevolgd en zijn geëvolueerd tot een moderne onderneming die met een groot machinepark perfect gewapend is om snel en efficiënt de meest voorkomende landbouwwerken uit te voeren.


Ook voor zeefwerken - een stiel apart - kunt u met een gerust hart bij ons terecht.


Door de jaren heen hebben wij bovendien expertise verworven in de aanleg van sportvelden.


Ook voor landbouwwerken is het belangrijk te weten dat u met een geregisteerde aannemer werkt die het klappen van de zweep kent.


Voor het betere werk: bel ons op het nummer 03/353.26.11.